Wystawa Cyfry, Kody, Szyfry – 100 lat Niepodległej

Matematycy, którzy zmieniali losy świata

Przed niemal stoma laty, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, polscy kryptolodzy przyczynili się do ocalenia dopiero co odzyskanej niepodległości. Później praca poznańskich kryptologów stała się kluczową częścią burzliwej historii rozszyfrowywania Enigmy i wcześniejszego zakończenia II Wojny Światowej. Jednocześnie sukcesy o zasięgu międzynarodowym odnosiła lwowska szkoła matematyczna. Kolejne projekty polskich uczonych w Stanach Zjednoczonych stały się podwalinami rozwoju sztucznej inteligencji oraz technologii uczenia maszynowego.

Siła współpracy międzynarodowej

Przykład rozszyfrowania Enigmy jest bardzo symboliczny. Polscy i brytyjscy matematycy i kryptolodzy przyczynili się do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Jednocześnie zapoczątkowana w tamtym czasie wymiana informacji wywiadowczych rozpoczęła strategiczne relacje wywiadów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które następnie przerodziły się we współpracę znaną pod nazwą Five Eyes.

Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej

Wystawa przybliży szerokiej publiczności wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptografii i informatyki. Zaprezentujemy archiwalne i współczesne materiały i eksponaty związane z najwybitniejszymi przedstawicielami lwowskiej szkoły matematycznej, a także dokumenty polskich szyfrantów z okresu wojny polsko-bolszewickiej, które zostały niedawno wpisane na Międzynarodową Listę Pamięci Świata UNESCO. Pokażemy także, jak implikacje dokonań postaci takich jak Stefan Banach, czy Hugon Steinhaus po niemal 100 latach nadal wpływają na praktyczne aspekty funkcjonowania systemów komputerowych.

Cel na kolejne 100 lat: bezpieczeństwo w dobie cyfrowej

Wystawa „Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej” przyczyni się do popularyzacji polskiej historii w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jednocześnie pokazywać będzie, jak współpracę państw i narodów udaje się przekuć we wspólne sukcesy, co także i we współczesnym cyberświecie umożliwia zwiększanie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wystawa stanowić będzie inspirację dla młodych Polaków do rozwijania swoich talentów w obszarach charakteryzujących się stale rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów – ICT i cyberbezpieczeństwo.

Jak to określił Józef Piłsudski, w 1920 r. dzięki wysiłkom polskich szyfrantów po raz pierwszy w dziejach wiedzieliśmy więcej o wrogu niż wróg o nas.

tym samym duchu Polska w 2018 r. powinna rozwijać narodowe kompetencje i budować współpracę międzynarodową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które stanowią fundament dalszego rozwoju i pokoju na świecie.

 

ZWIEDZANIE: OD 29 WRZEŚNIA DO 12 PAŹDZIERNIKA, OD WTORKU DO NIEDZIELI, W GODZ. 12-18

Przez dwa tygodnie wystawa będzie udostępniona do nieodpłatnego zwiedzania. Ekspozycji towarzyszyć będzie szereg wydarzeń dodatkowych.

MIEJSCE: PAŁAC CZECZOTKA PRZY RYNKU GŁÓWNYM W KRAKOWIE

Kraków to miasto, w którym w 1916 rozpoczęła się historia współpracy najsłynniejszych przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.

OFICJALNE OTWARCIE WYSTAWY (wstęp z zaproszeniem): 8 PAŹDZIERNIKA 2018

 

Zapraszamy do udziału w wystawie „Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej” i wsparcia pamięci o historycznym dorobku Polski w dziedzinach matematyki, kryptografii i nauk informatycznych, a także wkładu w debatę o rozwoju polskich zasobów cyfrowych na kolejne stulecie. Kolejne stulecie to bowiem także wspólna walka o cyberniepodległość.

 

 class=

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.


Wydarzenia towarzyszące wystawie „Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej”

Miejsce: Pałac Czeczotka, ul. Wiślna 1, II piętro

Oprowadzanie inaugurujące wystawę

28 września, godzina 18.00

Oprowadzanie poprowadzi Michał Chlipała – absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się m. in. historią wojskowości. Pracownik Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum UJ.

Oprowadzanie z przewodnikiem dla grup szkolnych (obowiązują zapisy)

Zapraszamy grupy szkolne do bezpłatnego zwiedzania wystawy z przewodnikiem. Oprowadzanie poprowadzi Alicja Zioło – absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie oprowadzający w języku polskim i angielskim. Współpracuje stale z Walkative! i Żydowskim Muzeum Galicja. Jest licencjonowanym przewodnikiem po Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Fabryce Schindlera oraz Podziemiach Rynku.

Terminy:

• 2 października, godzina 12.30

• 4 października, godzina 12.00

• 9 października, godzina 12.30

• 12 października, godzina 12.00

Zapisy: miroslawa.balazy@ik.org.pl

Wykład dra Zdzisława Kapery Henryk Zygalski wybitny kryptolog II wojny światowej

7 października, godzina 16.00

Dr Zdzisław J. Kapera – historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, emerytowany pracownik UJ, gdzie przez ponad 35 lat kierował biblioteką Instytutu Filologii Orientalnej. Członek wielu komisji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności oraz International Intelligence History Association. Od 1974 r. pasjonat problematyki Enigmy. Studiował archiwa w Londynie (Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego), a także w Kew. Ostatnio zapoznaje się z archiwami gen. Bertranda w Vincennes w Paryżu. We współpracy z gen. Tadeuszem Lisickim zainicjował serię „The Enigma Bulletin”. Opublikował szereg naukowych biogramów polskich kryptologów i ludzi związanych z dziejami Oddziału II w oparciu o znalezione przez niego i zachowane dokumenty. Pracuje nad odtworzeniem przed- i wojennego dorobku dziejów Biura Szyfrów w zakresie łamania kodów Enigmy. Od ponad ćwierćwiecza publikuje w języku angielskim, a od 2005 r. ogłosił osiemnaście artykułów w języku polskim. Współpracuje z czasopismem „Cryptologia”.

Prezentacja na temat Lwowskiej Szkoły Matematycznej


Prezentacja na temat polskich kryptologów i ich wpływu na rozszyfrowanie Enigmy


Prezentacja na temat wystawy "Kody, Cyfry, Szyfry - 100 Lat Niepodległej" pokazywanej w Krakowie

Patroni Honorowi

 • A MC
 • B MSZ
 • D Mon-upload
 • F MNiSW
 • G MPiT upload
 • MSWIA-upload
 • n wojewoda-małopolski-upload
 • N wojskowe-biuro-historyczne-upload
 • o agencja-wywiadu-upload
 • O PAIH pl
 • o park-upload
 • p narodowe centrum kultury upload
 • T agh upload
 • U pol krk pl upload

Partner

 • narodowe-archiwum-cyfrowe-upload

Mecenasi główni wystawy

 • PZU-upload
 • tauron-upload

Mecenasi wystawy

 • 1 PGE-upload
 • 2 NASK-upload
 • b PWPW-upload
 • d airrport

Patroni medialni wystawy

 • kraków
 • radio-kraków-upload
 • tvp-3-upload