O konferencji

MISJA

Misją CYBERSEC jest wspieranie procesu budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Naszym celem jest tworzenie platformy współpracy pomiędzy rządami, organizacjami
międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego.

CYBERSEC – DIALOG PRZYNOSZĄCY ROZWIĄZANIA

CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia o charakterzepublic policy conference zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

  • Rozmawiamy, analizujemy i na tej podstawie określamy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej.
  • Tworzymy praktyczne rekomendacje zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym (NATO, Unia Europejska, poszczególne kraje oraz sektory).
  • Dajemy impuls do wprowadzania nowych regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy w tym
    zakresie.

Konferencja wychodzi naprzeciw rosnącej potrzebie debaty nad strategicznymi wyzwaniami transformacji cyfrowej. W erze nowych i niezwykle trudnych zagrożeń dla Europy, CYBERSEC wskazuje kierunki zmian, wypełniając jednocześnie lukę w kalendarzu tego typu wydarzeń.

FORMUŁA CYBERSEC

CYBERSEC podejmuje najbardziej aktualne wyzwania płynące z cyfrowego świata. Agenda konferencji tworzona jest we współpracy z partnerami z sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego, dzięki czemu uwzględnia punkt widzenia wielu środowisk.

Dwa dni inspirujących debat to przede wszystkim doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i pomysłami w gronie najważniejszych światowych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Jak co roku, podczas CYBERSEC przeanalizujemy zidentyfikowane wcześniej problemy, a także stworzymy kompleksowy zestaw najlepszych rozwiązań dla Europy. Na CYBERSEC doceniamy siłę relacji międzyludzkich. Dzięki licznym możliwościom networkingowym, konferencja sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych pomiędzy uczestnikami forum.