Wydarzenia towarzyszące wystawie „Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej”

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej”

Miejsce: Pałac Czeczotka, ul. Wiślna 1, II piętro

Oprowadzanie inaugurujące wystawę

28 września, godzina 18.00

Oprowadzanie poprowadzi Michał Chlipała – absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się m. in. historią wojskowości. Pracownik Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum UJ.

Oprowadzanie z przewodnikiem dla grup szkolnych (obowiązują zapisy)

Zapraszamy grupy szkolne do bezpłatnego zwiedzania wystawy z przewodnikiem.

Oprowadzanie poprowadzi Alicja Zioło – absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie oprowadzający w języku polskim i  angielskim. Współpracuje stale z Walkative! i Żydowskim Muzeum Galicja. Jest licencjonowanym przewodnikiem po Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Fabryce Schindlera oraz Podziemiach Rynku.

Terminy:
  • 2 października, godzina 12.30
  • 4 października, godzina 12.00
  • 9 października, godzina 12.30
  • 12 października, godzina 12.00

Zapisy: miroslawa.balazy@ik.org.pl

Wykład dra Zdzisława Kapery Henryk Zygalski wybitny kryptolog II wojny światowej

7 października, godzina 16.00 

Dr Zdzisław J. Kapera –  historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, emerytowany pracownik UJ, gdzie przez ponad 35 lat kierował biblioteką Instytutu Filologii Orientalnej. Członek wielu komisji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności oraz International Intelligence History Association. Od 1974 r. pasjonat problematyki Enigmy. Studiował archiwa w Londynie (Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego), a także w Kew. Ostatnio zapoznaje się z archiwami gen. Bertranda w Vincennes w Paryżu. We współpracy z gen. Tadeuszem Lisickim zainicjował serię „The Enigma Bulletin”. Opublikował szereg naukowych biogramów polskich kryptologów i ludzi związanych z dziejami Oddziału II w oparciu o znalezione przez niego i zachowane dokumenty. Pracuje nad odtworzeniem przed- i wojennego dorobku dziejów Biura Szyfrów w zakresie łamania kodów Enigmy. Od ponad ćwierćwiecza publikuje w języku angielskim, a od 2005 r. ogłosił osiemnaście artykułów w języku polskim. Współpracuje z czasopismem „Cryptologia”.