Aktualności | CYBERSEC Forum

European Cybersecurity Journal – vol. 4 issue 2 został opublikowany!

Opublikowano najnowszy numer European Cybersecurity Journal! Spis Treści: • 2018 NATO Summit in Cyber Context - Marta Przywała, CDR Wiesław Goździewicz • Wywiad z Mady Delvaux-Stehres • LiFi – Shining a Light on Cybersecurity - Harald Haas, Hamish Stewart, Harald Burchardt, Nikola Serafimovski • Securing IoT – Enabled Smart City Services – the Military Perspective - Mauro Tortonesi […]

European Cybersecurity Market – vol 2. Issue 3-4 został opublikowany!

Opublikowano najnowszy numer ECM. Nasi eksperci ponownie skupili się na najbardziej palących problemach związanych z cyberbezpieczeństwem. Spis Treści: Filling the cybersecurity skill gap with bottom up initiatives: case study of the CYBERSEC League - Robert Siudak Biometric predictive analytics – How voice-based biometric predictive systems reduce frauds and increase sales - Łukasz Dylag, Jakub Gałka Organisational structures […]

Izabela Albrycht Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, znalazła się w gronie 16 osób nagrodzonych prestiżowym tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. Program Ambasadorów Kongresów Polskich powstał w 1998 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w […]

2018 NATO Summit in cyber context – najnowszy brief Instytutu Kościuszki

Teraz, kiedy NATO mierzy się z ok. 5000 cyberincydentów dziennie, kiedy działania w zakresie cyber stały się jednym z najważniejszych elementów zagrożeń hybrydowych, i nie są jedynie wykorzystywane dla potrzeb kampanii informacyjnych i propagandy, kiedy cyber środki i metody są wykorzystywane przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne dla realizacji ich celów, kiedy destrukcyjny potencjał cybernarzędzi nie jest już […]

White Paper: Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza: Wezwanie do Nadania Współpracy Regionalnej Silnego Wymiaru Cyfrowego

Trójmorze (ang. Three Seas Initiative, 3SI) jest projektem gospodarczo-politycznym zainaugurowanym w 2016 r., który ma na celu pogłębienie integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie ich pozycji w Unii Europejskiej. DLACZEGO JEST ISTOTNA? Trójmorze to 12 krajów UE, 114 milionów obywateli zamieszkujących ponad 28 procent terytorium UE i wytwarzających PKB na poziomie 1,6 bilionów dolarów. Nieustannie zmieniająca się globalna architektura bezpieczeństwa sprawia, że Trójmorze odgrywa coraz większe znaczenie dla aktorów […]

Najnowszy numer European Cybersecurity Journal został opublikowany

Opublikowaliśmy najnowsze wydanie naszego kwartalnika: European Cybersecurity Journal. W tym numerze: – Wywiad: Uri Rosenthal – Joel Brenner o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej; – Najważniejsze wyzwania dla sektora prywatnego przytacza Lothar Renner na podstawie wyników raportu Cisco dot. cyberbezpieczeństwa; – Philippe Cotelle o ubezpieczeniach przed cyberatakami i ich roli dla sektora prywatnego; – Izabela Lewandowska-Wiśniewska nt. kompleksowego podejścia do zarządzania w cyberbezpieczeństwie; – Alejandro Corletti Estrada […]

CYBER THREAT REPORT CEE 2018 – najnowszy raport CYBERSEC HUB

Co druga polska firma nie myśli strategicznie o ochronie dane swoich klientów – Raport „Cyber Threat CEE Region 2018″ Przedsiębiorcy, bardziej niż jakakolwiek inna grupa zawodowa, powinni być świadomi tego, że wkraczamy w erę cyfrowej rewolucji, w której informacje stały się nową walutą. Jesteśmy coraz bardziej zależni od bezpieczeństwa naszych danych. Mimo to, według badania „Cyber Threat CEE Region 2018” przeprowadzonego […]

CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight 2018 – Summary

CYBERSEC Leaders’ Foresight, an exclusive, high-level meeting & a new format was introduced in Brussels on 27 February 2018. Following the CYBERSEC formula, the conference in Brussels was divided into four thematic streams: State, Defence, Business, and Future. Each stream compoased of a dedicated panel discussion and an on-stage interview or presentations focused on the most up-to-date […]