Izabela Albrycht Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, znalazła się w gronie 16 osób nagrodzonych prestiżowym tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich powstał w 1998 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Obecnie jest realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Tytułem Ambasadorów Kongresów Polskich odznaczane są osoby, które swoją działalnością i zaangażowaniem przyczyniają się do organizacji w Polsce nowych kongresów i konferencji. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu Honorowi Ambasadorowie promują Polskę na świecie.

Tegoroczna laureatka, Izabela Albrycht jest prezesem Instytutu Kościuszki, polskiego think tanku działającego od 2000 roku odpowiedzialnego za liczne krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą tematyką cyberbezpieczeństwa. To właśnie między innymi z jej inicjatywy powstała konferencja Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, której już czwarta edycja odbędzie się w dniach 89 października w Krakowie.

Organizowana przez Instytut Kościuszki konferencja CYBERSEC to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych cyberbezpieczeństwu, miejsce spotkań i dyskusji ekspertów, liderów opinii, i decydentów z całego świata. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele rządów, organizacji pozarządowych, międzynarodowych oraz biznesu. CYBERSEC sprawiło, że stolica Małopolski stała się europejską stolicą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dzięki konferencji wytyczane są kierunki rozwoju w tym obszarze. CYBERSEC wyznacza trendy, inspiruje dialog i jest miejscem zawiązywania współpracy publiczno-prywatnej. CYBERSEC jako jedna z niewielu polskich konferencji ma także swoje edycje w Brukseli i Waszyngtonie.

Kluczowe znaczenie tego wydarzenia znajduje poparcie w licznych nagrodach i wyróżnieniach. Jako jedyne tego typu forum w Polsce, konferencja CYBERSEC znalazła się na liście pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie według prestiżowego rankingu Concise Courses. Dużym uznaniem cieszy się także młody, pełen pasji zespół stojący za konferencją z jej pomysłodawczyniami i organizatorkami na czele. W 2017 roku Izabela Albrycht i Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC, znalazły się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times, Res Publica, Google i International Visegrad Fund. Jest to ranking najlepiej rokujących innowatorów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez swoją pracę zmieniają świat na lepsze. Przedstawicielki Instytutu Kościuszki zostały docenione właśnie za stworzenie od podstaw Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, które w krótkim czasie stało się jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu w Europie. Teraz wiodącą pozycję tego wydarzenia potwierdza kolejna prestiżowa indywidualna nagroda dla jego organizatorki, Izabeli Albrycht.

W tym roku grono Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich powiększyło się o 16 osób, w tym trzy osoby z Małopolski. Poza Izabelą Albrycht są to prof. dr hab. Małgorzata Filip z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci otrzymają dyplomy uznania podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 27 września w Poznaniu.