Instytut Kościuszki znalazł się w gronie instytucji wspierających deklarację Paris Call

Francuski rząd opublikował propozycję działań mających wzmocnić zaufanie i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wśród Instytucji wspierających apel znalazł się polski think tank, Instytut Kościuszki.

Inicjatywa rządu francuskiego, Paris Call, przewiduje wspólne działania w zakresie wzmacniania systemu międzynarodowych norm i standardów a także budowania zaufania i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Apel mówi o współpracy na rzecz stabilności procesów, produktów i usług cyfrowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. W tym celu współdziałać powinny ze sobą rządy państw, prywatne przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie – podmioty te dzielić będą się ze sobą informacjami dotyczącymi cyberataków, podatności na nie a także zwiększania odporności. Tekst apelu dostępny jest tutaj: www.fdip.fr/call 

Spodziewamy się, że ta inicjatywa nabierze rozpędu i przyczyni się do zwiększania świadomości na temat istoty wzmacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Już na tym etapie lista podmiotów wspierających inicjatywę jest imponująca. Są wśród nich m. in. większość państw Unii Europejskiej, co zapowiada pogłębienie współpracy w zakresie wzmacniania cyberbezpieczeństwa w UE. W 2019 roku Francja przejmie przewodnictwo w G7 a Emanuel Macron będzie gospodarzem szczytu Grupy w Biarritz, co rodzi nadzieję na podjęcie kolejnych kroków na rzecz realizacji celów wyznaczonych w Apelu. Innym zadeklarowanym mocarstwem wspierającym Paryski Apel jest Japonia, która w 2019 będzie organizatorem szczytu G20 w Osace. Deklarację Paris Call podpisało 51 państw i ponad 200 firm, w tym wiele największych korporacji na rynku technologii cyfrowych. To wszystko tworzy możliwość synergii na najwyższych szczeblach władzy politycznej i biznesowej.

Inicjatorzy dostrzegli rolę think-tanków i organizacji pozarządowych jako mających realny wpływ na polityczną i społeczną rzeczywistość. Organizacje, które wsparły przedsięwzięcie na wczesnych etapach jej powstawania to m.in. Światowe Forum Gospodarcze, Atlantic Council czy Instytut Kościuszki. Cele Paryskiego Apelu spójne są z wartościami promowanymi przez Instytut Kościuszki, który w październiku tego roku zorganizował Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, którego tematem przewodnim była budowa zaufania w cyberprzestrzeni. W czwartej edycji konferencji wzięli udział światowej klasy liderzy i eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa z całego świata. Przed końcem tego roku, Instytut Kościuszki opublikuje również rekomendacje przygotowane w oparciu o wnioski wynikające z tegorocznego forum CYBERSEC.

Zachęcamy do obejrzenia przemówienia Izabeli Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki, otwierającego konferencję CYBERSEC 2018, w którym podkreślała ona istotę budowania zaufania w cyberprzestrzeni: