Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to projekt priorytetowy dla całego regionu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie promować zaproponowaną przez Instytut Kościuszki Inicjatywę Cyfrowego Trójmorza – zapowiedział w trakcie IV Forum CYBERSEC Bartosz Cichocki podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W Krakowie zakończyła się najważniejsza w Europie konferencja poświęcona strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza była jednym z głównych tematów tegorocznego CYBERSEC Forum. – To szereg projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych, realizowanych na poziomie regionalnym. Jej częścią jest projekt cyfrowej autostrady, który został wpisany przez Szczyt Państw Trójmorza na listę projektów priorytetowych. – Cyfrowa autostrada może zbudować most między Północą i Południem, wypełni lukę w infrastrukturze telekomunikacyjnej między Europą Środkowo-Wschodnią a krajami zachodniej Europy. – podkreślała Izabela Albrycht prezes Instytutu Kościuszki w czasie panelu podsumowującego tegoroczne forum. - Uważamy, że w regionie potrzebna nam jest cyberodporna infrastruktura cyfrowa. Autostrada Cyfrowego Trójmorza może wspierać swobodny przepływ danych, który istotnie zwiększy napędzaną danymi konkurencyjność ekonomiczną regionu oraz rozwój przemysłu 4.0 – dodawała Albrycht. Projekt może liczyć na przychylność polskiego rządu. – Chcielibyśmy dzięki tej inicjatywie skoncentrować uwagę inwestorów na naszym regionie i wykorzystać Ideę Cyfrowego Trójmorza na jego korzyść  - zapowiadał Bartosz Cichocki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Z przyczyn technicznych, połączenia cyfrowe muszą być budowane równolegle z infrastrukturą transportową i energetyczną – to oczywiste. Musimy myśleć o bezpieczeństwie zarówno w zakresie infrastruktury, jak i technologii, sprzętu i oprogramowania. – podkreślał Cichocki.

Inicjatorzy „3 Seas Digital Highway” mają nadzieję, że projekt zostanie sfinansowany z tworzonego właśnie Funduszu Trójmorza. Fundusz ma dysponować budżetem w wysokości 5 mld euro i może wygenerować inwestycje o wartości przynajmniej 100 mld euro. Część z tych pieniędzy trafi na realizację projektów w filarze cyfrowym.


Organizatorem Forum CYBERSEC jest Instytut Kościuszki – wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit, założony w 2000 r. Misją think tanku jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Więcej na: http://www.ik.org.pl/

Partnerami strategicznymi CYBERSEC są: Cisco, Microsoft, T-Mobile Polska, Raytheon, Google, Alior Bank, Samsung i PZU; partnerami głównymi są.: HP Inc., Verint, Asseco, PWC, Tauron,  i Orlen; partnerami są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Exatel, eSecure, Tekniska, APMG International, ESET, Qbitt, Billon, Apius Technologies, Cryptomage Cyber Eye. Partnerem logistycznym jest Kraków Airport.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Rzeczpospolita, Onet, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio 24, Politico, SCMagazine, Cyber Defence Magazine, Krakow.pl, CisoMAG, Wprost, Do Rzeczy, EurActiv.pl, Polska Zbrojna, BiznesAlert.pl, Cyberdefence24.pl, Defence24.pl, Gazeta Bankowa, Sieci, W gospodarce.pl, ITWIZ, MILMAG, Wysokie Napięcie i 300polityka.