Cyberbezpieczeństwo sieci 5G

Model bezpieczeństwa, w jakim rozwijana będzie sieć 5G w Polsce i w regionie, w dużej mierze warunkować będzie bezpieczeństwo narodowe i ekonomiczne krajów. Na IV Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2018 dyskutowano o konsekwencjach dla bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych w związku z rozwojem technologii 5G.

Grono międzynarodowych ekspertów i instytucji coraz częściej podnosi kwestie bezpieczeństwa infrastruktury 5G. Obawy dotyczą całego spektrum podatności – od niewystarczających standardów cyberbezpieczeństwa produktów do celowego instalowania backdoor’ów włącznie. Dlatego jednym z aspektów tego zagadnienia jest odpowiednie określenie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem całego łańcucha wartości technologii 5G.

Sieć 5G to ogromna szansa na przeskok cywilizacyjny dla słabiej rozwiniętych gospodarek. Jest to szczególnie ważne w kontekście proponowanej przez Instytut Kościuszki inicjatywy Cyfrowego Trójmorza i cyfrowej autostrady, która jest jednym z głównych tematów tegorocznego CYBERSEC Forum. – Aktualna infrastruktura światłowodowa tworzy połączenia głównie na osi Wschód-Zachód. Przepływ danych na osi Północ-Południe jest znacznie słabszy. Dlatego cyfrowa autostrada 3SI może w pozytywny sposób zmienić tę sytuację – podkreślał Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Exatel. Jednak zdaniem Karola Okońskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji by poważnie rozmawiać o budowie infrastruktury 5G konieczne jest jeszcze uproszczenie procedur inwestycyjnych i rozstrzygnięcie tego, czy chcemy budować jedną czy kilka takich sieci.

Zdaniem Martina Mellora przedstawiciela Ericsson w Polsce o bezpieczeństwie sieci 5G musimy myśleć już na poziomie projektowania rozwiązań technologocznych. – Chodzi nie tylko o zaawansowane urządzenia, takie jak samochody, ale także o te najprostsze, które również będą podłączone do sieci. – podkreślał.

- Jeżeli jakaś technologia zostaje wdrożona i dopiero po tym zaczyna się myśleć  o bezpieczeństwie - to wtedy jest już za późno. – podkreślał w trakcie debaty na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem sieci 5G Generał Włodzimierz Nowak z zarządu T-Mobile Polska. Dlatego tak ważne jest by już dziś poważnie zastanowić się nad koordynacją systemów certyfikacji w poszczególnych krajach – Musimy patrzeć na tę kwestię w kategoriach bezpieczeństwa, jako jednego z podstawowych praw obywatelskich – mówił Michał Boni poseł do Parlamentu Europejskiego. Sposób w jaki rozwiniemy sieć 5G warunkować będzie dalszą transformację cyfrową, stąd kwestie modeli i standardów bezpieczeństwa są przedmiotem namysłu rządów UE – mówi

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki. Inicjatorzy Cyfrowego Trójmorza wskazują, także że „należy dokonać ostrożnej ewaluacji obszarów współpracy pod kątem skutecznego wykorzystania szans biznesowych, ale także odpowiedniego zabezpieczenia strategicznych interesów państw Trójmorza, NATO oraz UE. Jednym z tych obszarów jest bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej.

Budowa sieci 5G pochłonie w Polsce ogromne zasoby, a czasu do namysłu w tej strategicznej kwestii nie pozostało wiele. Według planów nakreślonych w „Strategii 5G dla Polski” sieć ma działać na zasadach komercyjnych przynajmniej w jednym dużym mieście w 2020 r., natomiast do 2025 r. ma objąć wszystkie miasta i główne szlaki komunikacyjne. Podobne plany, bazujące na strategii unijnej, mają pozostałe kraje członkowskie UE.

W Wielkiej Brytanii prowadzona jest dyskusja dot. bilansu korzyści i kosztów po stronie bezpieczeństwa i interesów gospodarczych. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii (NCSC), którego szef, Ciaran Martin, jest jednym z prelegentów CYBERSEC 2018, już w kwietniu tego roku ostrzegało o długoterminowych negatywnych skutkach korzystania z komponentów określonych dostawców. Z kolei w USA oraz Australii obawy dotyczące bezpieczeństwa doprowadziły do zakazu wykorzystania podzespołów określonych producentów, m.in. chińskich firm, w sieciach 5G.


Organizatorem Forum CYBERSEC jest Instytut Kościuszki – wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit, założony w 2000 r. Misją think tanku jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Więcej na: http://www.ik.org.pl/

Partnerami strategicznymi CYBERSEC są: Cisco, Microsoft, T-Mobile Polska, Raytheon, Google, Alior Bank, Samsung i PZU; partnerami głównymi są.: HP Inc., Verint, Asseco, PWC, Tauron,  i Orlen; partnerami są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Exatel, eSecure, Tekniska, APMG International, ESET, Qbitt, Billon, Apius Technologies, Cryptomage Cyber Eye. Partnerem logistycznym jest Kraków Airport.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Rzeczpospolita, Onet, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio 24, Politico, SCMagazine, Cyber Defence Magazine, Krakow.pl, CisoMAG, Wprost, Do Rzeczy, EurActiv.pl, Polska Zbrojna, BiznesAlert.pl, Cyberdefence24.pl, Defence24.pl, Gazeta Bankowa, Sieci, W gospodarce.pl, ITWIZ, MILMAG, Wysokie Napięcie i 300polityka.